Menu
  • Centrala +381 (0)21 6042 775

  • Radno vreme 05:00 - 24:00

  • Pišite nam office@dunavprevoz.rs

O NAMA I NAŠIM PRIORITETIMA

Preduzeće "Dunavprevoz" osnovano je 11.08.1951. godine u Bačkoj Palanci pod firmom "Dunav" i to kao državno preduzeće za prevoz. U naredne dve decenije širi svoju delatnost i na ugostiteljstvo da bi 1976. god. u svom sastavu imao tri organizacione celine: putnički saobraćaj i turizam, teretni saobraćaj, ugostiteljstvo. Kao društveno preduzeće egzistira od 1989. godine i kao takvo postoji sve do privatizacije meseca jula 2005. god. kada prelazi u akcionarko društvo sa većinskim vlasništvom gospodina Milenka Damjanića.

Nakon privatizacije investiranje kreće u nekoliko pravaca, a glavni akcenat se stavlja na podmlađivanje voznog parka kako bi se udovoljilo potrebama putnika u pogledu komfora i potrebama za većom bezbednošću putovanja. U tu svrhu kontinuirano se kupuju novi autobusi marke "Mercedes" i "Setra" koji danas čine vozni park od ukupno 70 autobusa vrhunskog kvaliteta. Dunavprevoz danas obavlja linijski međunarodni, međumesni i prigradski saobraćaj kao i vanlinijski međunarodni i unutrašnji i u tom smislu danas predstavlja lidera u prevozu u pokraini Vojvodini pa i šire.

Dunavturs kao ogranak Dunavprevoz-a koji postoji od 1976 godine počeo je u 2012-toj godini da se intenzivno bavi razvojem turizma tako da su pored poslovnice u Bačkoj Palanci otvorene i poslovnice u Novom Sadu i Beogradu. Sada radimo letnju sezonu sa preko 700 ležajeva u Grčkoj na šest destinacija. U planu je i dalji razvoj i širenje na zimski turizam.

Dunavprevoz

Ko smo mi

"Dunavprevoz" D.O.O. danas je nezaobilazan faktor kreiranja putničkog saobraćaja i lider u prevozu putnika za Južno-Bački okrug.